Thanh toán

Mẫu CV

Chọn một mẫu CV, điền thông tin và tải CV của bạn chỉ trong vài giây. Bạn luôn có thể thay đổi mẫu CV đã chọn của bạn

Do Safari phiên bản trên hệ điều hành macOS 10.15 không hỗ trợ định dạng WEBP, chúng tôi khuyến khích sử dụng trình duyệt khác để có trải nghiệm tốt hơn.